Postgraduaat Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (Mech) (80 sp.)

 

2018-2019

Toelating wordt beperkt tot: 1. Houders van het diploma van licentiaat /master of Science in de psychologie, de optie/afstudeerrichting klinische (en gezondheids)psychologie hebben gevolgd en die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd. 2. Houders van het diploma van licentiaat/master of Science in de pedagogische wetenschappen, die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd en die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd. 3. Houders van het diploma van arts/master of Medicine in de geneeskunde die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede fase van deze opleiding). 4. Een selectiegesprek vindt plaats omwille van het grote aantal kandidaten en de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn beroepservaring, motivatie, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren.

2017-2018

Toelating wordt beperkt tot: 1. Houders van het diploma van licentiaat /master of Science in de psychologie, de optie/afstudeerrichting klinische (en gezondheids)psychologie hebben gevolgd en die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd. 2. Houders van het diploma van licentiaat/master of Science in de pedagogische wetenschappen, die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd en die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd. 3. Houders van het diploma van arts/master of Medicine in de geneeskunde die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede fase van deze opleiding). 4. Een selectiegesprek vindt plaats omwille van het grote aantal kandidaten en de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn beroepservaring, motivatie, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren.

|