Marktonderzoek (B-TM-YB1082)

6 studiepuntenNederlands4 urenTweede semesterTweede semester
Schockaert Johan (coördinator) |  Schockaert Johan
POC PBA Bedrijfsmanagement TMMA Mechelen

DLR 6 : Niceau 3

DLR 8 : Niveau 2

DLR 12 : Niveau 3

De student maakt een datamatrix aan .

De student verwerkt en analyseert data in de vorm van statistische parameters, frequentietabellen, kruistabellen en multiple responsetabellen.

De student manipuleert de data met het oog op benodigde analyses(hercoderen, aanmaken nieuwe variabelen, sorteren, selecteren,...).

De student gebruikt de geschikte procedures en begrippen om de onderzoeksresultaten op significantie te toetsen.

De student haalt voldoende uit de beschikbare data en stelt zich niet te snel tevreden met de bekomen resultaten, dwz. maakt daar waar nodig gebruik van centrum en/of spreidingsmaten, analyse van verbanden, maakt nieuw samengestelde variabelen aan...

De student kan de resultaten op juiste wijze interpreteren.

De student kan de analyses op een geschikte wijze grafisch voorstellen.

De student verzorgt de grafische voorstellingen.

De student rapporteert de onderzoeksresultaten op een overzichteijke wijze, gebruik makend van verschillende PC-applicaties(in het Nederlands).

De student neemt voldoende maatregelen om de lezer te helpen het schriftelijk gebrachte verhaal te begrijpen en te volgen.

De student presenteert de onderzoeksresultaten op een overzichtelijke wijze, gebruik makend van verschillende PC-applicaties(in het Nederlands).

De student neemt voldoende maatregelen om de toehoorder te helpen het mondeling gebrachte verhaal te begrijpen en te volgen.

De student kan op basis van de bekomen resultaten advies geven naar geschikte marketingacties of verder onderzoek.

De student kan in teamverband werken.

De student voert een opdracht uit, rekening houdend met deadlines en in een onderzoeksomgeving met beperkingen, qua infrastructuur, tijd, informatie,....

Onderwijsleeractiviteiten

6 sp. Marktonderzoek (B-TM-YB6210)

6 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College4 urenTweede semesterTweede semester
Schockaert Johan
POC PBA Bedrijfsmanagement TMMA Mechelen

* Inleiding en typologie van marktonderzoek

* De probleemstelling: stappenplan en methoden van vooronderzoek

* Het onderzoeksontwerp

* Deontologie van het marktonderzoek

* Steekproeftrekking

* Dataverzamelingsmehoden kwantitatief onderzoek

* Vragenlijsten en Schaalmeting

* Kwalitatief onderzoek

M. De Laet & P. Toye, Marktonderzoek in rechte lijn, Uitgeverij DeBoeck, 4de editie, 2016.

De leerstof wordt aangeboden volgens het principe Blended Learning.

Evaluatieactiviteiten

Marktonderzoek (B-TM-YB8082)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Naslagwerk

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

Mondeling examen

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.

Mondeling examen