Module chronische zorg (B-TM-YG0318)

3 studiepuntenNederlands8 urenTweede semesterTweede semester
De Wachter Peter (coördinator) |  De Wachter Peter
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

De PBA VPL verleent evidence based en sterk theoretisch onderbouwde verpleegkundige zorg op basis van klinisch redeneren, verantwoordelijkheidszin en ruime mate van initiatief, conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving.

Binnen deze DLR worden volgende leerdoelen nagestreefd:

  • kennis verwerven omtrent het  ontstaan van kanker, diagnose van kanker, therapeutische strategieën bij de diagnose van kanker, oncologische heelkunde, radiotherapie bij kanker, chemotherapie, hormonale kankerbehandeling, targeted therapie bij kanker en veel voorkomende somatische verpleegproblemen bij kanker -> aan de hand van deze kennis een ervaringsverhaal diepgaand kunnen begrijpen en toelichten;
  • kennis verwerven omtrent verpleegkundige observationele aspecten en verpleegkundige planningsaspecten met betrekking tot arterieel en veneus ulcus cruris, diabetes voet en decubitus -> aan de hand van deze kennis een beschreven wondcasus kunnen begrijpen en toelichten .

 

 

dit opo bouwt verder op de eindtermen van het secundair onderwijs en OPO's uit 1ste en 2de opleidingsfase

 

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Module chronische zorg (B-TM-YG5318)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College8 urenTweede semesterTweede semester
De Wachter Peter
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

het opo 'Module Chronische Zorg' bevat volgende leerinhouden:

  • oncologische verpleegkunde: epidemiologie, aspecten m.b.t. cellulaire biologie en diagnose, heelkunde, radiotherapie, chemotherapie, hormonale therapie, targeted theraîe en verpleegkundige diagnostiek (o.a. verminderde immuniteit, oncologische wonde, oncologisch ulcus, alopecia, misselijkheid, vermoeidheid e.d.);
  • chronische wondzorg: arterieel ulcus - veneus ulcus (met o.a. madentherapie en compressietherapie) - diiabetes voet - decubitus (met o.a. negatieve druktherapie) 

 

De Wachter, P. (2018). Chronische Verpleegkunde - Bachelor in de Verpleegkunde. Mechelen: Thomas More. Onuitgegeven cursus.

Slides worden via het elektronisch leerplatform aangeboden.

 

aangebrachte theoretische inzichten eigen maken

voorbije en komende stagemomenten integreren bij verwerking van de leerinhoud

interactieve participatie tijdens het lesgebeuren
 

Evaluatieactiviteiten

Module chronische zorg (B-TM-YG7318)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Geen

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

de student slaagt voor dit opo als hij tenminste 10/20 behaalt op het examen

verklarend en/of vertalend woordenboek niet toegelaten

duurtijd 90' + 30' extra tijd

 

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.