Medical English (B-TM-YG0669)

3 studiepuntenEngels32 urenBeide semestersBeide semestersUitgesloten voor examencontract
Vervoort Inge (coördinator) |  Vervoort Inge |  de Vaal Wendy |  Bruijn Ria (medewerker)
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

Verpleegkunde

DLR 8: De PBA VPL communiceert op een efficiënte en gestructureerde wijze zowel mondeling als schriftelijk over de zorgrelatie, de zorginhoud en het zorgproces met alle betrokkenen in de vakterminologie en aangepast aan de gesprekspartner.”

Concreet vertaald naar deze keuzemodule medisch Engels wil dit zeggen dat je:

 • professionele Engelstalige contacten in de gezondheidszorg kan onderhouden, onder meer in het kader van internationale uitwisselingen
 • je mondeling en schriftelijk op een deskundige en adequate wijze kan uitdrukken in een (semi)-professionele context
 • kan putten uit een basiswoordenschat met termen uit de gezondheidssector
 • evidence-based zorg verleent: vertrouwd geraakt met Engelstalige literatuur en Engelstalige informatie kan opzoeken en die kritisch verwerken
 • diversiteit en interculturele beleving herkent en respecteert
 • open staat voor (en handelt naar) economische, ethische en sociale normen en regels in de gezondheidszorg in België en andere landen

Kennis:

Inhoud specifieke kennis zoals die aan bod gekomen is tijdens de opleidingsonderdelen van de opleiding.

Basisniveau Engels.

Vaardigheden:

Geen specifieke vaardigheden vereist.

Attitude:

Attituden die belangrijk zijn in het communicatieproces met patiënt en zorgprofessionals.  

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Medical English (B-TM-YG5721)

3 studiepuntenEngelsWerkvorm: College-practicum-opdracht32 urenBeide semestersBeide semesters
Vervoort Inge |  de Vaal Wendy |  Bruijn Ria (medewerker)
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

 • Het menselijk lichaam
 • Ziekten & behandeling
 • De patient
 • De professionele omgeving
 • Het gezondheidszorg- en sociale zekerheid systeem in VS en VK

Content:

The human body

Diseases and treatments

The patient

The professional environment

The social security systems in the USA and the UK (and other specific countries)

 

Boek: Glendinning, E.H., & Howard R.(2007). Professional English in Use; Medicine. Cambridge: University Press.

Studiemateriaal aangeboden door docent en digitaal ter beschikking gesteld.

Casussen.

Deze keuzemodule wordt georganiseerd om de Engelse taal beter te beheersen. Daarom wordt deze keuzemodule ook bijna uitsluitend onderwezen in de Engelse taal. Met dien verstande dat het beginniveau van de student wordt gerespecteerd.

Tijdens de 16 contacturen worden volgende leermethodes toegepast:

 • Interactief hoorcollege
 • Discussie groepen
 • Rollenspel /voorstelling van een casus / overdracht (briefing) van een patiënt

Evaluatieactiviteiten

Medical English (B-TM-YG7669)

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Paper/Werkstuk, Presentatie
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal, Naslagwerk

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

Evaluatie is gebaseerd op:

 • Schriftelijke voorbereiding casus: patiëntenvoorstelling in het Engels vanuit de eigen stage-ervaring.
 • Mondelinge presentatie (briefing / systematisch verpleegkundig redeneren).
 • Actieve participatie tijdens de lessen.

NOTA: Een handleiding voor het opstellen van de patiëntenvoorstelling en het gebruik van het handboek wordt aangeboden (zie stijlwijzer op het elektronisch leerplatform).

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.

De student maakt een nieuwe schriftelijke voorbereiding (casus/studie) waarbij dezelfde richtlijnen worden gerespecteerd als bij de eerste examenkans (zie stijlwijzer).

De student maakt een filmpje van zichzelf (bv met GSM) waarin hij een mondelinge presentatie geeft in eigen woorden van de casus die werd voorbereid (briefing / systematisch verpleegkundig redeneren / anamnese afnemen / …). Duur van dit filmpje: minimum 5 minuten (bij voorkeur 5 à 10 minuten). Het is ter vervanging van de mondelinge presentatie, dus er wordt verwacht dat de student niet afleest.