International Activity (B-TM-YG0687)

3 studiepuntenNederlands3 urenBeide semestersBeide semestersUitgesloten voor examencontract
Vervoort Inge (coördinator) |  Heremans Cindy |  Soetens Barbara |  Vervoort Inge |  de Vaal Wendy
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

Afhankelijk van het project dat uit de catalogus van dit vak wordt gekozen (catalogus op het elektronisch leerplatform), zullen verscheidene doelstellingen worden bereikt. 

Voor dit vak zal meer gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van de internationale competenties (www.internationalecompetenties.be). 

1.De PBA VPL bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van dezorgvrager in een multiculturele omgeving

10.De PBA VPL bewaakt en bevordert de kwaliteit van de individuele en globale zorgverlening binnen de eigen organisatie.
10.4.Actief meewerken aan projecten ter optimalisatie van verpleegkundige zorg, kaderend binnen de integrale kwaliteitszorg van de organisatie.

13.De PBA VPL draagt actief bij tot de profilering van het beroep, heeft een brede kijk op het maatschappelijk gebeuren en staat kritisch t.o.v. een economisch sociaal en ethisch beleid.
13.1.Het verpleegkundig beroep situeren binnen de gezondheids- en welzijnszorg in nationaal en internationaal perspectief.

 

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. International Activity (B-TM-YG5752)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College-practicum-opdracht3 urenBeide semestersBeide semesters
Heremans Cindy |  Soetens Barbara |  Vervoort Inge |  de Vaal Wendy
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

De student heeft de keuze uit:

1. Deelname aan jaarlijks wisselend internationaal studie-uitwisselingsaanbod
2. Deelname aan het project Tanzania, georganiseerd door de opleiding.
3. Deelname aan een inleefreis 

De student kan zelf een voorstel formuleren of een keuze maken uit het uitwisselingsaanbod dat in de studiewijzer wordt weergeven. De studiewijzer kan je vinden op het elektronisch leerplatform (Canvas) bij het opo international activity .
Tevens zal de inhoud worden geplaatst op het studentenportaal ( 'Verpleegkunde Goes International'). 

De inhoud van de gevolgde module is afhankelijk van de gekozen uitwisseling. 
Voorbeelden van uitwisseling vind je op het elektronisch leerplatform.

Aanbevolen studiemateriaal:

  • Studiewijzer op het elektronisch leerplatform Canvas.  
  • Het overige studiemateriaal is afhankelijk van het aanbod van de partnerinstelling en de lokale partners.

Indien je kiest voor een internationale uitwisseling is de werkvorm afhankelijk van de gekozen uitwisseling en het aanbod van de buitenlandse partnerinstelling.
In het project Tanzania wordt verwacht dat je onder begeleiding van de betrokken docenten en de lokale partner in Tanzania een groepsopdracht uitwerkt. Er wordt zowel met de betrokken docenten als de lokale partners gecommuniceerd en feedback gegeven.

Evaluatieactiviteiten

International Activity (B-TM-YG7687)

Type : Examen buiten de normale examenperiode
Leermateriaal : Naslagwerk

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

Indien je kiest voor een internationale uitwisseling is de examenvorm afhankelijk van de gekozen uitwisseling en het aanbod van de buitenlandse hogeschool. Bovendien wordt een naslagwerk verwacht waarin je met behulp van foto's, beschrijvingen en reflecties je ervaring weergeeft.

Indien je kiest voor het project Tanzania, wordt een naslagwerk verwacht van alle activiteiten die je tijdens het academiejaar ondernomen hebt alsook een weergave van het uitgewerkte project.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.

Indien een herhaling van het examen in de partnerinstelling niet mogelijk is, wordt door de betrokken docent een alternatieve opdracht aangeboden.