E-health (B-TM-YG0828)

3 studiepuntenNederlands9 urenEerste semesterEerste semesterUitgesloten voor examencontract
El Yousfi Fatima (coördinator) |  De Bruyne Annelies |  El Yousfi Fatima
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

DLR 2: De student brengt informatie uit verschillende bronnen samen en kan deze gebruiken om een kritisch oordeel en conclusies te formuleren ten aanzien van digitale hulpverlening en gegevensbeheer.

DLR 4: De student kan de problematiek in een zorgcontext duiden en deze relateren aan gepaste preventieve interventies in de context van digitale hulpverlening en gegevensbeheer.

DLR 5: De student staat stil bij elementen als beroepsgeheim, ethiek in de zorg en de rechten van de patiënt in de context van digitale hulpverlening en databeheer.

DLR 6: De student ontwikkelt een eigen visie gerelateerd aan een specifieke context en kan deze verwoorden.

DLR 8: De student heeft inzicht in het gebruik van digitale zorgdossiers en informatietechnologie.

DLR 9: De student is in staat het belang en de risico's van dataoverdracht intra-, trans- en extramuraal te beschrijven in functie van concrete toepassingen in de zorg.

DLR 10: De student kan beginnend de kwaliteit van digitale zorgtoepassingen beoordelen.

Kennis inzake preventie, preventiestrategieën/methodieken is wenselijk.
Een eerste ervaring met gebruik van digitale toepassingen in de zorg is wenselijk.

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. E-health (B-TM-YG5898)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College-opdracht9 urenEerste semesterEerste semester
De Bruyne Annelies |  El Yousfi Fatima
POC PBA Verpleegkunde TMMA Mechelen

  • databeheer in de zorg (concrete toepassingsgebieden)
  • juridisch kader (herhaling inhouden opo recht)
  • databeheer technische achtergronden
  • preventie en e-zorgtools

Studiemateriaal aangeboden op Canvas

De lessen vangen aan met een introductiecollege. Op dit moment krijgt de student een introductie bij de thematiek en studie-inhouden. Deze les legt de basis voor zelfstandig werk tijdens het semester aan de hand van de e-cursus en opdrachtrichtlijnen.

De student verwerkt tijdens het semester de inhouden zelfstandig en maakt een opdracht. De student kan gebruik maken van twee consultatiemomenten in de loop van het semester om bijsturing of begeleiding te vragen aan de betrokken docenten.

Evaluatieactiviteiten

E-health (B-TM-YG7828)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Naslagwerk

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

De student maakt een opdracht ter voorbereiding van het examenmoment (richtlijnen op digitaal platform).
Het mondelinge examen bestaat uit een theorievraag en een vraag bij de opdracht die de student maakte.

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen deeloverdrachten.

idem eerste examenkans