Design Lab (B-TM-YP0492)

4 studiepuntenNederlands36 urenEerste semesterEerste semester
Burgelman Filip (coördinator) |  Burgelman Filip
POC PBA Informaticamanagement en multimedia TMMA

Studenten onderzoeken door toepassing van Design Thinking technieken hoe een technologisch design te bedenken. Deze Design lab is erop gericht om studenten te laten ervaren hoe ze Design principes kunnen toepassen in de praktijk van nieuwe technologieën. Tijdens het Design Lab ontwerpen de studenten nutige objecten vanaf het idee tot een werkbaar prototype.

Onderwijsleeractiviteiten

4 sp. Design Lab (B-TM-YP5521)

4 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College-opdracht36 urenEerste semesterEerste semester
Burgelman Filip
POC PBA Informaticamanagement en multimedia TMMA

Volgende topics komen o.a. aan bod via docenten en gastsprekers (entrepreneurs, ontwerpers, ingenieurs, …) en door toepassing tijdens de praktijk workshops:

 • Opportunity Identification around new technologies
 • User Needs Research, User Experience
 • Product Specifications
 • Creative Concept Gen
 • Industrial Design
 • Concept Selection
 • Prototyping Strategy
 • Environ Sustainability
 • Itellectual Property
 • Product Architecture
 • Manufacturing
 • Design Leadership
 • Risk Management

Evaluatieactiviteiten

Design Lab (B-TM-YP7492)

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Paper/Werkstuk, Ontwerp/Product, Presentatie, Self assessment/Peer assessment, Medewerking tijdens contactmomenten, Procesevaluatie
Er is geen tweede examenkans.

Op regelmatige tijdstippen presenteren de studenten per groep hun concepten aan elkaar. Op het einde van het design lab wordt er per groep een paper afgeleverd waar het volledige proces van design tot prototype wordt gedocumenteerd. 

Gezien de aard en de werkwijze van het vak is een examencontract en tweede zit niet mogelijk.

Bij uitzondering kan een tweede zit worden toegestaan:

 • Indien de student tijdens het jaar het heel project actief heeft meegewerkt
 • De student enkel een tekort had omwille van onvoorziene omstandigheden.