Regeltechniek 2 (B-TM-YT0282)

6 studiepuntenNederlands48 urenEerste semesterEerste semester
Peeters Nelis (coördinator) |  Peeters Nelis
POC PBA Elektromechanica TMMA Mechelen

A. Beschrijving

De student :

 • vertrouwd maken met de praktijkinstelregels.
 • verder Inzicht meegeven in de verschillende regelacties en hoe deze op elkaar inwerken.
 • heeft kennis van hoe meerdere regelkringen samenwerken.
 • is op de hoogte van de bijzondere regeltechnieken.
 • is zich bewust van de noodzaak van veiligheidsarmaturen in de regelkring en bezit de technologische kennis over enkele veelgebruikte toestellen.
 • kent het onderscheid tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts regelen en de gevolgen ervan en kent de evolutie van de procesbeheersing.

 

B. Eindcompetenties
                 

 • PB _a_08 - Een ingesteldheid tot levenslang leren           
 • PB _b_01 - Teamgericht kunnen werken                
 • PB _c_01 - Ontwerp en engineering: de bachelor assisteert in het ontwikkelen, testen en beproeven van systemen                
 • PB _c_03 - Productie: de bachelor kan technische aspecten van een productieproces beheren, zoals controles, afregelingen, configuraties en opvolging van de kwaliteitseisen van een productiesysteem                 
 • PB _c_05 - Installatie en onderhoud: de bachelor kan systemen operationeel houden en de onderhoudsproblemen opvolgen en oplossen                
 • PB_a_01 - Denk- en redeneervaardigheid                
 • PB_a_03 - Het vermogen tot kritische reflectie                
 • PB_c_04 - Installatie en onderhoud: de bachelor kan systemen installeren en in bedrijf stellen 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*

A. Beschrijving

De student:                     

 • vertrouwd maken met de praktijkinstelregels;                    
 • verder Inzicht meegeven in de verschillende regelacties en hoe deze op elkaar inwerken;                     
 • heeft kennis van hoe meerdere regelkringen samenwerken;                     
 • is op de hoogte van de bijzondere regeltechnieken;                     
 • is zich bewust van de noodzaak van veiligheidsarmaturen in de regelkring en bezit de technologische kennis over enkele veelgebruikte toestellen;        
 • kent het onderscheid tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts regelen en de gevolgen ervan en kent de evolutie van de procesbeheersing. 

   

   

   

   


  B. Eindcompetenties
    

  • PB _a_08 - Een ingesteldheid tot levenslang leren
  • PB _c_03 - Productie: de bachelor kan technische aspecten van een productieproces beheren, zoals controles, afregelingen, configuraties en opvolging van de kwaliteitseisen van een productiesysteem 
  • PB _c_05 - Installatie en onderhoud: de bachelor kan systemen operationeel houden en de onderhoudsproblemen opvolgen en oplossen
  • PB_a_01 - Denk- en redeneervaardigheid
  • PB_a_03 - Het vermogen tot kritische reflectie
  • PB_c_04 - Installatie en onderhoud: de bachelor kan systemen installeren en in bedrijf stellen
    

*

A. Beschrijving

 • De student blijvend vertrouwd maken met de praktische regeltechniek.               
 • Toepassen van de geziene leerstof; omzetten van theorie in realiteit.               
 • Het toepassen van praktijkinstelregels op de verschillende regelkringconfiguraties.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  B. Eindcompetenties
   

  • PB _a_08 - Een ingesteldheid tot levenslang leren
  • PB _b_01 - Teamgericht kunnen werken
  • PB _c_01 - Ontwerp en engineering: de bachelor assisteert in het ontwikkelen, testen en beproeven van systemen
  • PB _c_03 - Productie: de bachelor kan technische aspecten van een productieproces beheren, zoals controles, afregelingen, configuraties en opvolging van de kwaliteitseisen van een productiesysteem
  • PB _c_05 - Installatie en onderhoud: de bachelor kan systemen operationeel houden en de onderhoudsproblemen opvolgen en oplossen
  • PB_a_01 - Denk- en redeneervaardigheid
  • PB_a_03 - Het vermogen tot kritische reflectie
  • PB_c_04 - Installatie en onderhoud: de bachelor kan systemen installeren en in bedrijf stellen

Regeltechniek 1  2°fase gevolgd hebben

Onderwijsleeractiviteiten

4 sp. Regeltechniek 2: theorie (B-TM-YT5634)

4 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College24 urenEerste semesterEerste semester
Peeters Nelis
POC PBA Elektromechanica TMMA Mechelen

Regeltechniek  theorie:             

 • Praktijkinstelregels;             
 • Cascaderegeling;             
 • Verhoudingsregeling;           
 • Splitrange;             
 • Feedforward;      
 • Stroomopwaarts en stroomafwaarts regelen;             
 • Veiligheidskleppen;             
 • Breekplaten;    
 • Technologie corrigerend orgaan; 
 • De evolutie binnen de procesbeheersing. 

   

A.  Verplichte leermiddelen:

Zelf geschreven lescursus die via de cursusdienst aan de studenten ter beschikking wordt gesteld.

 

Hoorcollege's met mogelijlkheid tot dialoog en vraagstelling, continue ondersteund door dataprojectie.

 

De studenten worden ononderbroken uitgenodigd voor reacties en vraagstelling.

Er wordt de student gedurig gewezen op het feit dat ze de leerstof moeten reflecteren naar hun ervaringen en leerstof uit andere vakken.

Er wordt gedurende de les vaak in dialoog gegaan met de groep door vraagstelling.

De student mag zich met vragen ook buiten de lesuren wenden tot de docent.

Er wordt aan de student bijgebracht wat de beste regelkringoplossing is voor een bepaald probleem.

Van alle meervoudige regelkringen wordt duidelijk gemaakt hoe je die moet beheren en opstarten.
Hier wordt tevens de basis gelegd voor het labo, waar men pas tenvolle aan deze competentie kan werken.

2 sp. Regeltechniek 2: labo (B-TM-YT5635)

2 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum-opdracht24 urenEerste semesterEerste semester
Peeters Nelis
POC PBA Elektromechanica TMMA Mechelen

Regeltechniek  labo:   

 • Feedforward op een debietregelkring met een gekende debietbelasting;             
 • Drukregelkring met studie van praktijkinstelregels en autotuning;             
 • Cascaderegeling op een niveauregelkring;             
 • Verhoudingsregeling van 2 debieten;             
 • Splitrange op een niveau- en temperatuurregeling;             
 • Vergelijkende studie op digitale regelaar tussen instelregels en autotuning;
 • Bestudering van hogere orde systemen met behulp van processimulator.

A.  Verplichte leermiddelen:

Zelf geschreven labobundel die via de cursusdienst aan de studenten ter beschikking wordt gesteld.

De studenten voeren alle proeven eigenhandig uit en de lector begeleid.

 

Er wordt aan de student helder en duidelijk meegedeeld hoe zij een meervoudige regelkring moeten opstarten
en hoe zij snel en stabiel een gewenste waarde kunnen behouden.

Er wordt aan de student bijgebracht wat de beste regelkringoplossing is voor een bepaald probleem.

De studenten worden ononderbroken uitgenodigd voor reacties en vraagstelling.
Er wordt de student gedurig gewezen op het feit dat ze de leerstof moeten reflecteren naar hun ervaringen en leerstof uit andere vakken.
Er wordt gedurende de labozitting ononderbroken in dialoog gegaan met de studenten door vraagstelling.

De student mag zich met vragen ook buiten de lesuren wenden tot de docent.

Evaluatieactiviteiten

Regeltechniek 2 (B-TM-YT7282)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Leermateriaal : Rekenmachine

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal
YT5634 - Regeltechniek 2: theorie
YT5635 - Regeltechniek 2: labo

Regeltechniek  theorie :

 • Eerste examenkans
  Eerste examenperiode (januari)
  Schriftelijk examen 100%  
                
 • Tweede examenkans
  Derde examenperiode (augustus-september)
  Schriftelijk examen 100%  
   

Regeltechniek  labo :            

 • Permanente evaluatie aan de hand van
  werkstuk  (voorbereiding, labobundel, test, realisatie).
              
 • Tweede examenkans
  Derde examenperiode (augustus-september) Praktijkexamen 100%
  Het praktijkexamen bevat theoretische bevraging. 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Binnen dit opleidingsonderdeel zijn er deeloverdrachten bij een geslaagd deelresultaat:

 • YT5634 - Regeltechniek 2: theorie (binnen academiejaar)
 • YT5635 - Regeltechniek 2: labo (binnen academiejaar)