Motion en sensortechnologie (B-TM-YT0648)

3 studiepuntenNederlands36 urenEerste semesterEerste semester
Ceuppens Marc (coördinator) |  Ceuppens Marc
POC PBA Elektromechanica TMMA Mechelen

THEORIE

  • De student bespreekt de werking van de besproken componenten en systemen in het domein van de motion en sensortechnologie.
  • De student geeft de eigenschappen weer van de besproken componenten en systemen in het domein van de motion en sensortechnologie.
  • De student maakt een gemotiveerde keuze uit componenten en/of systemen om een probleem op een lossen in het  in het domein van de motion en sensortechnologie.
  • De student lost een probleem op in het domein van de motion en sensor-technologie door de juiste keuze, opstelling en dimensionering van de componenten.
  • De student bespreekt de toepasbaarheid van componenten en systemen in het domein van de motion en sensortechnologie voor en specifiek probleem  in het domein van de motion en sensortechnologie.

LABO

Voor een specifiek automatiseringsprobleem:

- De student verwerft de kennis over de werking en de toepasbaarheid van de componenten aan de hand van originele handleidingen.

- De student stelt de componenten mechanisch op

- De student sluit de componenten elektrisch aan indien nodig

- De student stelt de componenten juist af 

- De student configureert de componenten

- De student programmeert de componenten

- De student voorziet de gebouwde configuratie van een visualisatie en/of rapportering

- De student test de configuratie en rapporteert de testen

- De student documenteert de configuratie

 

De student heeft een elementaire basiskennis van: Pneumatica, Elektronica, Mechanica, Werktuigbouw, Regeltechniek, Wiskunde, Informatica.
De student heeft inzicht verworven in de werking en programmering van een PLC.
De studenten hebben een grondige kennis van elektrotechniek.

Onderwijsleeractiviteiten

2 sp. Motion en sensortechnologie: theorie (B-TM-YT5627)

2 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College12 urenEerste semesterEerste semester
Ceuppens Marc
POC PBA Elektromechanica TMMA Mechelen

Automatisering  theorie:

- Algemene beschrijving en werking van een automatiseringssysteem gebasseerd uitgerus met robots.
- Sensoren en communicatie met het controlesysteem
- Producttracering met barcode en RFID
- Visiesystemen
- Servo-en motion technologie
- Motion-bibliotheek van PLC-open
- Industrie 4.0 technologiën

 

Automatisering, M. Ceuppens september 2015.

 

Hoorcolleges met uitgebreide aandacht voor toepassingen. Wanneer men vragen heeft kan men zich wenden tot de docent. Gespecialiseerde onderwerpen worden gedoceerd door specialisten uit het werkveld.

1 sp. Motion en sensortechnologie: labo (B-TM-YT5628)

1 studiepuntenNederlandsWerkvorm: Practicum-opdracht24 urenEerste semesterEerste semester
Ceuppens Marc
POC PBA Elektromechanica TMMA Mechelen

De studenten krijgen een aantal technische competenties aangeboden. De student selekteert een aantal van deze competenties. De student realiseert de bijhorende opdracht. Met de rapportering bewijst de student dat hij de competenties beheert en welke weg hij afgelegd heeft om deze te realiseren.

Volgende thema's kunnen aan bod komen.

- Configuratie en programmering van een visiesysteem;
- Configuratie van een visiesensor;
- Koppeling tussen visie-systeem en robot
- Programmeren van universele functieblokken
- Verwerking van analoge signalen
- Resultaten weergeven op een HMI
- Uitbouwen van een motion-applicatie met functieblokken volgens PLC-open
- Barcode en 2-D code
- Verbinding tussen PLC en sensoren
- RFID
- Automatisch geleide voertuigen
- Rapportering via email
- Indiienstname van flexibele productielijn door configuratie van MES
- Communicatie met de cloud

 

 

 

Originele handleidingen van de fabrikant, Info op het internet.
Configuratie- en programmatiesoftware van de toestellenn in het labo (te downloaden via elektronische leeromgeving of website fabrikant).

 

De student is vrij in het uitvoeren van de opdrachten en de tijd die hij er aan besteedt. Hij moet echter wel rekening houden met de beschikbaarheid van de apparatuur. Hiervoor wordt een planningssysteem ter beschikking gesteld. Tijdens de geplande labo-uren is de docent ter beschikking voor coaching van de studenten. Wanneer het labo vrij is kan de student na afspraak zelfstandig aan de opdrachten werken.

Evaluatieactiviteiten

Motion en sensortechnologie (B-TM-YT7648)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling
Vraagvormen : Gesloten vragen
Leermateriaal : Geen

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal
YT5627 - Motion en sensortechnologie: theorie
YT5628 - Motion en sensortechnologie: labo

THEORIE

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

 

LABO

De student moet tenzij anders vermeld bij de voorgetstelde competeties minimum 4 competenties afwerken. Bij het niet afwerken van voldoende competenties worden volgende maximumscores vastgelegd

3 competenties: 15/20

2 competenties: 10/20

1 competentie: 5/20

Wanneer de student meer dan 4 competenties afwerkt wordt de competentie met de laagste score niet meegerekend.

 

Het volgende wordt beoordeeld.

- De uitvoering van de opdracht. Hiervoor demonstreerd de student op initiatief van de student het geraliseerde werk. Deze score bepaald voor iedere opdracht 60% van de punten
- Rapportering , deze wordt op het theorie-examen besproken: 40%

 

Binnen dit opleidingsonderdeel zijn er deeloverdrachten bij een geslaagd deelresultaat:

  • YT5627 - Motion en sensortechnologie: theorie (binnen en over academiejaar)
  • YT5628 - Motion en sensortechnologie: labo (binnen en over academiejaar)

THEORIE

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

LABO

De student krijgt een opdracht, gebaseerd op één van de labo-opdrachten . Hiervan maakt hij de analyse (voorbereidingsfiche) en maakt een ontwerp van het verslag.

Punten van de uitvoering van de opdrachten (60%) worden overgedragen naar tweede examenkans. Enkel het overblijvende percentage (40%) kan terug behaald worden tijdens de tweede examenkans